Shërbimet pas shitjes

rth

Bashkëpunimi afatgjatë është synimi ynë.Ne i mbajtëm premtimet tona për të qenë përgjegjës për të gjithë furnizimin tonë që nga fillimi derisa të pranohet në mënyrë të kënaqshme.Për çdo ankesë, ne do të japim komentet tona brenda ditës së ardhshme të punës.