Kabllo fotovoltaike

  • Kabllo fotovoltaike me kabllo baterie ruajtëse të energjisë

    Kabllo fotovoltaike me kabllo baterie ruajtëse të energjisë

    Kablloja fotovoltaike është një kabllo e ndërlidhur me rreze elektronike me një temperaturë të vlerësuar prej 120°C.Është një material i ndërlidhur me rrezatim me forcë të lartë mekanike.Procesi i ndërlidhjes ndryshon strukturën kimike të polimerit dhe materiali termoplastik i shkrirë shndërrohet në një material elastomerik të shkrirë.Rrezatimi i ndërlidhjes përmirëson ndjeshëm vetitë termike, mekanike dhe kimike të izolimit të kabllit, i cili mund t'i rezistojë kushteve të vështira në pajisjet përkatëse.Mjedisi i motit, përballon goditjet mekanike.Sipas standardit ndërkombëtar IEC216, jetëgjatësia e kabllove tona fotovoltaike në mjedisin e jashtëm është 8 herë ajo e kabllove prej gome dhe 32 herë ajo e kabllove PVC.Këto kabllo dhe montime jo vetëm që kanë rezistencën më të mirë ndaj motit, rezistencën ndaj UV-së dhe rezistencës ndaj ozonit, por gjithashtu mund të përballojnë një gamë më të gjerë ndryshimesh të temperaturës nga -40°C në 125°C.